Offerte aanvragen

Home / Toepassingen / Mestopslag

Mestopslag

Mestopslag bouwen voor paardenhouders & agrariërs

Een betonnen mestopslag is een absolute must voor particuliere pony-, ezels- en paardenhouders of agrariër. Voor het opslaan van mest is het namelijk belangrijk dat dit wordt gedaan volgens de geldende wet- en regelgeving.

 

Wanneer hier niet aan wordt voldaan bent u in overtreding en pleegt u een zogenoemd milieudelict. Daarom adviseren wij u graag over de huidige eisen, zodat u voor de aanschaf van de mestopslag volledig op de hoogte bent van de wet- en regelgeving.

Welke eisen voor de mestopslag gelden voor u?

De eisen en regels voor een mestopslag, zowel voor de particuliere- als bedrijvensector, vallen onder de Wet Milieubeheer. Hieruit is het Activiteitenbesluit Milieu en de Activiteitenregeling Milieu voortgekomen waarbij de eisen en regels als volgt zijn vastgelegd voor een mestopslag tussen de 3 en 600 kuub (m3). Daarnaast is er vanuit het KIWA een KOMO attest (BRL 2342) opgesteld met eisen voor de afwatering van de vrijkomende vloeistoffen. Hieronder vindt u een overzicht van de geldende regels voor u als particuliere pony-, ezel- en paardenhouder.

 

  • Binnen de bebouwde kom moet de mestopslag op ten minste 100 meter afstand worden geplaatst van een geurgevoelig object, bijvoorbeeld een woning. Voor buiten de bebouwde kom geldt dat dit een afstand moet zijn van ten minste 50 meter.
  • Bovenstaande regel is niet van toepassing op een mestopslag welke voor 1 januari 2013 is geplaatst en waarbij verplaatsing bij het vervangen van de mestopslag redelijkerwijs niet mogelijk is.
  • Het betreft de vrijkomende mest van hobbymatige landbouwhuisdieren.
  • Het is verboden om de vrijkomende vloeistoffen / afvalwater van de mestopslag te lozen op het vuilwaterriool.

verharde bodem

Mestopslag zonder verharde bodem

Het is toegestaan om de mest zonder verharde bodem op te slaan, mits er wordt voldaan aan de volgende punten:

Mestopslag met verharde bodem

Voor een mestopslag met verharde bodem gelden de volgende eisen:

De genoemde regels en eisen zoals hierboven vermeld zijn nationaal bepaald. Het is mogelijk dat er aanvullende regels zijn vanuit uw provincie, waterschap of gemeente (gemeentelijke APV). Daarnaast is het mogelijk dat, ondanks u zich aan de bovenstaande eisen en regels voldoet, het bevoegd gezag niet akkoord gaat met de mestvoorziening. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt, of er extra eisen worden gesteld aan de plaats van de mestopslag, het afdekken van de mest of het afvoeren van de mest. Dit is echter afhankelijk per regio en hiervoor kunt u de betreffende overheidsinstelling raadplegen.

Ik wil een vaste mestopslag bouwen, hoe gaat dit te werk en wat zijn de mogelijkheden?

Zoals u gelezen heeft zijn er veel regels en eisen voor het opslaan van vaste mest en het bouwen van een mestopslag. Het is dan ook belangrijk dat hier bij de aanschaf en plaatsing van de mestopslag rekening mee wordt gehouden. Wij adviseren u hier graag in en kunnen voor uw project goed aangegeven welke oplossing zich voor uw situatie het beste leent. Wij lichten elk onderdeel van de opbouw van de vaste mestopslag hieronder voor u uit.

Plaats van de mestopslag

Wij raden het aan om de mestopslag op een koele plek te plaatsen.

 

Bij hogere temperaturen zijn methaanvormende bacteriën actiever. Naast de temperaturen speelt de opslagduur ook een grote rol bij de vorming van methaanemissie. Dit komt omdat er meer bacteriën in mest groeien. Hierbij geldt ook dat bij vers mest minder methaan vrijkomt dan bij oude mest.

 

In verband met de geldende regels raden wij aan om binnen de bebouwde kom minimaal 100 meter uit de buurt van de woningen te blijven en buiten de bebouwde kom minimaal 50 meter uit de buurt van de woning te blijven. En door de mestopslag niet te dicht in de buurt bij huis of de buren te plaatsen wordt de overlast van vliegen, zichtproblemen en stankoverlast beperkt.

Ondergrond

Voor de ondergrond zijn twee factoren van belang, namelijk het op de juiste wijze voorbereiden van de ondergrond en het op afschot leggen van het zandbed.

 

Bij de grondvoorbereiding is het van belang dat die op de juiste wijze gebeurd. Afhankelijk van de huidige ondergrond dient te worden bepaald of een verdicht zandbed alleen voldoet of dat er ook een puinverbetering aangebracht moet worden. Bij veenachtige gebieden is een extra puinverbetering aan te bevelen, dit om eventuele verzakkingen in de toekomst te voorkomen.

 

Het verdichte en afgevlakte zandbed zorgt ervoor dat de elementen waterpas kunnen worden geplaatst en er geen kieren ontstaan. Om te zorgen dat de aanwezige vloeistoffen afstromen naar het afwaterpunt dient het zandbed op een afschot van minimaal 1,5 procent te worden geplaatst.

Vloer

De vloer moet minimaal vloeistofkerend zijn.

 

Voor de vloer geldt dat deze minimaal vloeistofkerend dient te zijn. Vloeistofkerend betekent dat de vloeistof tijdelijk tegen wordt gehouden en dat de aanwezig vloeistof wordt afgevoerd voordat het in de bodem kan indringen.

 

Voor een mestopslag houdt dit concreet in dat de vloer uit betonplaten bestaat welke op minimaal 1,5 procent afschot worden geplaatst naar de voorkant van de mestopslag toe. De aanwezige vloeistoffen stromen dan van de vloer naar bijvoorbeeld een betongoot of put toe, voordat deze via de kieren in de bodem kunnen indringen.

Voor de plaatsing zijn drie verschillende mogelijkheden

Plaatsing wanden

Voor het plaatsen van de wanden rondom de mestopslag zijn er drie mogelijkheden, keerwanden met de voetzijde naar binnen geplaatst, keerwanden met de voetzijde naar buiten geplaatst of sleufsilowanden.

Keerwanden met de voetzijde naar binnen geplaatst

Keerwanden met de voetzijde naar binnen geplaatst. Door de keerwanden met de voetzijde naar binnen te plaatsen wordt een deel van de vloer al opgevuld met de voet van de keerwand.

 

Daarnaast is het mogelijk om een hoekoplossing toe te passen, zodat de keerwanden precies op elkaar aansluiten en stevig staan. Het nadeel van deze optie is dat de vloerbreedte vast staat door de voetlengtes van de keerwanden. Hierdoor is niet altijd mogelijk om met de standaard afmetingen betonplaten de vloer dicht te leggen.

Keerwanden met de voetzijde naar buiten geplaatst.

Keerwanden met de voetzijde naar buiten geplaatst. Door de keerwanden met de voetzijde naar buiten te plaatsen is het mogelijk om een U vorm te vormen zonder hoekoplossing, welke prijs/technisch duurder is per lopende meter.

 

Daarnaast zijn de zijwanden flexibel aan te sluiten op de achterwand, waardoor de vloer met standaard afmeting betonplaten is vol te leggen. Het nadeel van deze optie is dat de keerwanden minder stevig staan uit zichzelf, hierdoor is het aan te raden om een grondwal van ten minste 40cm hoog rondom de wanden te plaatsen.

Sleufsilowanden

Sleufsilowanden zijn geschikt voor een sleufsilo. In een sleufsilo komt er een hogere druk op de wanden, waardoor deze sterker zijn uitgevoerd dan keerwanden. Daarnaast zijn deze uitgevoerd met een volledige haakse voet op afschot, zodat de vloeistoffen van de voet afstromen.

 

Met de bijbehorende hoekoplossingen is het mogelijk een vaste hoek te creëren, waarbij de vloerafmeting flexibel blijft. Het nadeel van deze oplossing is dat de sleufsilowanden duurder zijn dan de keerwanden. Wanneer er veel druk op de wanden komt, bijvoorbeeld met het aandrukken van de mest, zijn sleufsilowanden een goede optie voor de mestopslag.

Afwatering

Een belangrijk onderdeel van de mestopslag is de afwatering.

Wij adviseren altijd om de mestopslag op een afschot naar voren te plaatsen, zodat de mestsappen en het hemelwater worden afgevoerd. Voor de mestopslag dient een betongoot te worden geplaatst, dit kan een verholen-, rooster of molgoot zijn.

 

Deze wordt aan het einde aangesloten op een zandvangput, waar een afvoer van ⌀160mm in verwerkt is. Via deze afvoer kan een leiding worden aangebracht om de vloeistoffen af te laten voeren naar bijvoorbeeld de mestput. Om te voorkomen dat de mestput te snel volloopt door het hemelwater hebben wij een speciale waterput ontwikkeld, de First Flush put. Door een speciale constructie worden de mestsappen opgevangen in de put en het hemelwater afgevoerd.

Afvoeren van de mest

Waarom is afvoeren van de mest zo belangrijk?

De verzamelde vaste mest zal naar verloop van tijd gaan composteren en voldoet vervolgens uitstekend als compost voor bijvoorbeeld een weiland. In veel gevallen kunt u een lokale landbouwer of loonbedrijf benaderen om de mest, eventueel tegen betaling, bij u af laten halen.

 

Een andere mogelijkheid is om een landelijke partij te benaderen voor de afvoer van uw mest.
In de zomer maanden, bij hogere temperaturen, wordt de werking van het composteren versneld, wat zorgt voor extra methaan productie en een sterkere geur. Om te voorkomen dat u hiervan geuroverlast krijgt adviseren wij de mestopslag voorafgaand aan de zomer te laten legen.

Mestopslag kopen van SIMbeton

Wij leveren kwalitatieve en hoogwaardige opslagtoepassingen. Een tijdelijke of permanente mestopslag kunt u snel bouwen met onze keerwanden, sleufsilowanden en betonplaten. Onze betonelementen zijn van uitstekende kwaliteit en voorzien u zodoende van een hoge kwaliteit gebouwde mestopslag. Naast het leveren van vloerplaten en wanden leveren wij ook betongoten en betonputten.

 

Hieronder een overzicht van de standaard formaten.

Bent u geïnteresseerd in een van deze formaten? Of wenst u een ander formaat voor uw mestopslag? Vraag vrijblijvend een offerte aan.