T sleufsilowanden

Deze T sleufsilowanden past men toe, wanneer er aan beide zijden van de wand opslag plaats vindt bijvoorbeeld voor het maken van diverse opslagvakken. De elementen hebben een dubbelwerkende functie en is dan ook onafhankelijk van elkaar volledig te belasten.

Download voor meer informatie de brochure: Brochure Sleufsilowanden