Eind 2015 is er een WacerWall geplaatst in Epe, Gelderland. WacerWall biedt maximale geluidswering en is een gepatenteerde, revolutionaire geluidswerende constructie. Daarnaast is de Wacerwall zeer duurzaam, licht in gewicht, eenvoudig en snel te plaatsen en eenvoudig te vernieuwen.
WacerWall is duurzaam door enerzijds de begroeiing met planten en bekleding met kokosnetten, anderzijds door het gebruik van gerecycled EPS. De WacerWall® componenten kunnen nagenoeg geheel worden hergebruikt of herplaatst.

WacerWall weert evenveel geluid als de bestaande zware betonnen, stalen en glazen constructies. Geluidsreductie met WacerWall® bedraagt voor directe omwonenden ca. 10-15 decibel en brengt de geluidsoverlast van 80 decibel terug naar ca. 65-70 decibel (van druk wegverkeer terug naar huiskamer- en kantoorniveau).

WacerWall is ongevoelig voor graffiti, en heeft, door de begroeiing met klimop en eventuele andere gewenste planten, een mooie en het gehele jaar door ‘groene’ uitstraling in de omgeving.

 

De basis voor een stabiele WacerWall begint met een SIMGRAS® betonplaat!