Prefab keerwanden

T Wanden infra (11)

Prefab keerwanden worden steeds vaker in openbare ruimtes en/of woonwijken gebruikt om een moderne infrastructuur te creëren. Deze keerwanden zijn functioneel en daarenboven esthetisch verantwoord. Kleine of grote hoogteverschillen overbruggen met keerwanden is een praktische oplossing om niveau- verschillen op te vangen. Denk aan hellingbanen, parkeergarages, liftschachten, geluidsschermen langs autowegen en perronelementen in de spoorwegstations.

Prefab keerwanden voor de agrariër

Agrariërs stellen steeds hogere eisen aan de opslag van bijvoorbeeld mest, kuilgras, en snijmaïs. Hiervoor past men steeds vaker keerwanden en prefab sleufsilo elementen toe om een moderne opslag te creëren. SIMbeton heeft door de jaren heen een groot assortiment keerwanden en sleufsilo elementen ontwikkeld ten behoefte van een functionele opslag binnen het agrarisch bedrijf.

sleufsilo voer