Offerte aanvragen

Home / Infra / Geluidsscherm Wacerwall

Geluidsscherm Wacerwall

Wegen en wonen komen steeds dichter bij elkaar. Wegverkeer is een van de meest voorkomende bronnen van geluidsoverlast, hierdoor is de vraag naar geluidsschermen ook toegenomen. Een geluidsscherm die, naast een goede geluidsbeperking, ook milieuvriendelijk is wordt steeds belangrijker.

Geluidsscherm Wacerwall
Samenwerking WacerWall®
Voordelen WacerWall®
Meer voordelen
Samenwerking WacerWall®

Samenwerking WacerWall®

SIMbeton heeft daarom gekozen voor een samenwerking met WacerWall®WacerWall®  is een gepatenteerde (Octrooi 1040098), revolutionaire geluidswerende constructie, zeer duurzaam, zeer licht in gewicht, eenvoudig en snel te plaatsen, eenvoudig te vernieuwen  en sterk concurrerend geprijsd. De SIMgras® betonplaten waarop de geluidswand gebouwd wordt zorgt voor een goede afwatering, stevige fundering, en vormt één geheel met de groene omgeving. Voor meer technische informatie kunt u ook de website wacerwall bezoeken.

Geluidsscherm met SIMgras® beton fundering

 • Maximale geluidswering volgens NEN-EN 1793-2 cat. B02, B03 en B04  (CROW2012 normen)
 • levensduur van tenminste 50 jaar
 • Zeer lage productie prijs door snelle montage (“lego” EPS-blokken) op staal
 • bij verwijdering volledig recyclebaar, en kan gefabriceerd worden uit gerecyclede materialen
Geluidsscherm met SIMgras® beton fundering
Meer voordelen

Meer voordelen

 • Zeer geschikt voor bouw op taluds
 • Graffiti ongevoelig (door begroeiing), robuuste uitvoeringswijze met dunne laag spuitbeton (brand en vandalisme bestendig)
 • De SIMgras®  betonplaten en het zandbed zorgen voor afwateringsmogelijkheid.
 • Door de vele gaten in de betonplaten fundering een uitstekende wortelgroei.

Nog meer voordelen

 • Verkeersveilig, met name voor fietsers, motor- en scooterrijders
 • Vangrails, verlichtingsarmaturen, diffusoren, besproeiingsinstallaties, verkeersborden en -camera’s,  kabels en leidingen kunnen worden ingebouwd
 • Een permanent groen geluidsscherm geeft een rustig verkeersbeeld en is plezierig voor omwonenden. De begroeiing aan de bewonerszijde zal onderdak gaan bieden aan een veelheid van leven (egels, konijnen,  insecten, vogels, knaagdieren etc.)
 • De muur is recyclebaar
Nog meer voordelen