Offerte aanvragen

Home / Beton oplossingen / Grondwerk voorbereiden

Grondwerk voorbereiden

Om tot een goede ondergrond en een goed zandbed te komen is het van belang dat u de voorbereidende werkzaamheden laat uitvoeren door een gerenommeerd grondverzetbedrijf. Met de levering van onze producten conformeren wij ons aan de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd op onze technische specificatie. Voor het leggen/stellen en plaatsen van onze betonelementen dient u overtuigd te zijn van de juiste grondvoorwaarden in relatie tot de deskundigheid van de verwerker, welke op de hoogte is van de relevant geldende normen en bepalingen. Hier onder leest u een beknopte uitleg van de bodem / grondgesteldheid opgegeven in een aantal stappen van de handsondeerwaarde.

Grondwerk voorbereiden
Groter dan 400 N/cm²

Groter dan 400 N/cm²

De handsondeerwaarde moet na uitvoering minimaal 400 N/cm² zijn, waarna de baan geëgaliseerd moet worden met laser en rei (afreien van de zandbed ). Het grondwaterpeil moet blijvend 50 cm onder het aanlegniveau van de betonvloerplaten blijven. De bovenste 5 cm van deze laag zand moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal, schoon grof 0-4 zand. Vrij van kiezel en leem.

Tussen de 200 N/cm² en 400 N/cm²

Ontgraven tot 200 N/cm²
Grondverbetering van minimaal 30 cm aanbrengen in 2 lagen, die afzonderlijk verdicht moeten worden in 5 gangen met een trilplaat van minimaal 450 kg. De handsondeerwaarde moet na uitvoering minimaal 400 N/cm² zijn, waarna de baan geëgaliseerd moet worden met laser en rei (afreien van het zandbed). Het grondwaterpeil moet blijvend 50 cm onder het aanlegniveau van de betonvloerplaten blijven. De bovenste 5 cm van deze laag zand moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal, schoon grof 0-4 zand. Vrij van kiezel en leem.

Tussen de 200 N/cm² en 400 N/cm²
Tussen de 100 N/cm² en 200 N/cm²

Tussen de 100 N/cm² en 200 N/cm²

Ontgraven tot 100 N/cm²
Grondverbetering van minimaal 50 cm aanbrengen in 2 lagen, die afzonderlijk verdicht moeten worden in 5 gangen met een trilplaat van minimaal 450 kg. De handsondeerwaarde moet na uitvoering minimaal 400 N/cm² waarna de baan geëgaliseerd moet worden met laser en rei (afreien van het zandbed). Het grondwaterpeil moet blijvend 50 cm onder het aanlegniveau van de betonvloerplaten blijven. De bovenste 5 cm van deze laag zand moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal, schoon grof 0-4 zand. Vrij van kiezel en leem.

Kleiner dan 100 N/cm²

Ontgraven tot 100 N/cm² ( of de betonvloerplaten niet toepassen zonder specifieke funderingsconstructie).
Grondverbetering van minimaal 50 cm aanbrengen in 2 lagen die afzonderlijk verdicht moeten worden in 5 gangen met een trilplaat van minimaal 450 kg. De handsondeerwaarde moet na uitvoering minimaal 400 N/cm² zijn, waarna de baan geëgaliseerd moet worden met laser enrei. (afreien van de zandbed ) . Het grondwaterpeil moet blijvend 50 cm onder het aanlegniveau van de betonvloerplaten blijven. De bovenste 5 cm van deze laag zand moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal, schoon grof 0-4 zand. Vrij van kiezel en leem.

Kleiner dan 100 N/cm²

Zandbed

Zorg hierbij ten alle tijde dat het zandbed zuiver haaks en voldoende ruim wordt aangelegd. Het zandbed moet een volledige en gelijkmatige ondersteuning geven aan de betonelementen.

Afwerklaag

De bovenste 5 cm van deze laag zand moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal, schoon grof 0-4 zand. Vrij van kiezel en leem. Zand c.q gebroken puin voor aanvulling of ophoging moet voldoen aan de algemeen geldende norm voor vulzand cq gebroken puin. De kwaliteit van zand voor een zandbed moet bestaan uit algemeen geldende norm voor straatzand.
Het zandbed dient zodanig te worden aangelegd en in stand te worden gehouden, dat de betonelementen niet worden beschadigd.

Afwatering

Zorg dat het zandbed voldoende hoog is gelegen ten opzichte van de omgeving, waardoor overtollig hemelwater kan wegstromen. Voorkom een drassig zandbed, eventueel d.m.v. drains of drainzand. Wegzakkend water moet in de ondergrond afgevoerd worden. Indien het zandbed onder afschot moet worden gelegd bijv. bij een kuilplaat of sleufsilo, moet dit minimaal 0,5 % bedragen (dus 0,5 cm per meter). Dit afschot is van belang i.v.m. een snelle ontwatering bij regenval.

Voegen en afwerking

Direct na het plaatsen dient u de naden in te voegen met vulzand. Dit steeds herhalen tot de voegen vol blijven. Nadat de beton elementen zijn geplaatst is het van belang deze z.s.m. rondom geheel aan te vullen met ruim voldoende teeltaarde. Hier kan dan gras (of andere begroeiing) ingezaaid worden om uitspoelen van het zandbed te voorkomen.

Toch nog vragen?

Mocht u nog enkele vragen hebben, onze specialisten helpen u graag!

Bel met ons

Dagelijks bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur.

Chat met ons

Wij helpen u graag!

Stuur ons een mail

Wij reageren binnen 24 uur