Offerte aanvragen

Home / Agrarisch / Sleufsilo voor voer, mais, gras of mest

Sleufsilo

Voor het opslaan van gras, mais, kuil voer, suikers, bieten en mest in een sleufsilo zijn voor elk specifieke eisen. De wanden voor een sleufsilo kunnen verdeeld worden in “keerwanden”en “sleufsilowanden”. Dit zijn twee totaal verschillende producten voor verschillende toepassingen en zijn niet allemaal specifiek ontwikkeld voor sleufsilo’s.

Sleufsilo
Sleufsilo storten
Wat is goedkoper?
Aanduiding betonkwaliteit
De factoren
Mechanische eigenschappen
Type wanden
Sleufsilo vloer storten

Sleufsilo vloer storten

Is storten van een betonvloer beter dan een vloer van betonplaten in een sleufsilo? Of moet je beton stenen of gebakken stenen of nemen in een sleufsilo ? Er zijn vele soorten in te koop, van stelcon tot industrie platen tot tweede keus. Het gaat er bij de meeste mensen om dat de levensduur zo lang mogelijk is, en de prijs zo goedkoop en gunstig mogelijk.

Maar wat is nu goedkoper ?

gestort beton, betonplaten, sleufsilowanden of keerwanden?

 

Wat is nu goedkoop…. wordt door veel mens afgevraagd als beton wordt gekocht. Als eerste is het belangrijk om te weten waarvoor je het beton gaat gebruiken. Dan moet je gaan vaststellen welke eisen hiervoor aan het product gesteld moeten worden. Bijvoorbeeld de kleur van beton in een sleufsilo is minder of niet belangrijk. Wel is de kwaliteit van het beton belangrijk, en op welke kwaliteitsaanduidingen moet u letten als u een beton product koopt voor in een sleufsilo.
Maar om op de vraag terug te komen wat nu goedkoop is; moet je dus eerst een goed vergelijk maken tussen de kwaliteit van het product en de prijs die eraan gegeven wordt.

Maar wat is nu goedkoper ?
Bepalen van betonkwaliteit

Bepalen van betonkwaliteit

Laat u niet verleiden door sleufsilo hoge beton druksterktes. Dit is enkel een greep van kwaliteits aanduidingen. De hoge betondruksterkte voor sleufsilo producten is enkel van belang als de beton bezwijkt onder te hoge druk (bijvoorbeeld de fundering van zeer hoge gebouwen).
Het scheuren of breken van beton is meestal te wijten aan te weinig betonstaal t.o.v. de belasting
Het invreten van beton in een sleufsilo, ofwel het snel verouderen, wordt bepaald door de dichtheid van de beton, hoeveelheid aanmaak water er is gebruikt, en zeer belangrijk is of er geen kalk aan de betonmengsel is toegevoegd.

De factoren

  • betondruksterkte bijvoorbeeld sterkte klasse C45/55  ( oude norm B55 vergelijkbaar )
  • betontreksterkte 
  • milieuklasse beton  bijvoorbeeld aanduiding AX3, XC2, XF1… ect.(oude aanduiding bijv.2 of 5d)
  • wapenings ijzer bijvoorbeeld constructieve wapening,of wapening met bouwstaalmatten
  • gebruikte cement soort
  • zijn er vullers gebruikt zoals kalk ( vaak bij ZVB; absoluut ongeschikt voor agrarische sector)
  • dichtheid van beton, afhankelijk van productie mehode
  • productie methode 1: stampbeton, 2: tril / conventionele beton  3:ZVB /zelf verdichtende beton
De factoren
Mechanische eigenschappen beton.

Mechanische eigenschappen beton.

Mechanische eigenschappen van beton zijn druksterkte en treksterkte het meest aangeduid. De druksterkte is de belangrijkste kwaliteitsparameter van beton. Veel kwaliteitsaspecten zijn gerelateerd aan de druksterkte.
Beton heeft een hoge druksterkte en een relatief lage treksterkte. De treksterkte van traditioneel beton is maar ongeveer 10% van de druksterkte. Dat van ZVB beton ongeveer 5% ( dus ongeveer de helft lager dan traditioneel beton) Dat maakt het tot een broos materiaal.
Tot slot is de afvoer van perssappen en hemelwater, volgens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater een belangrijk onderdeel. Hiervoor levert Simbeton verschillende oplossing. Meer hierover kunt u vinden op de pagina afvoer persappen.

Meer informatie over

Meer informatie over

Wilt u meer informatie over mestsilo’s, maissilo’s of grassilo’s? Klik dan op de onderstaande links.