Home / Agrarisch / Mestopslag

Mestopslag

Bij het bouwen van een mestopslag zijn er veel eisen die wettelijk vastgesteld zijn. Om er voor te zorgen dat u uw mestopslag probleemloos kunt bouwen, is het van groot belang dat u beschikt over kwalitatief hoogwaardige opslagtoepassingen.

Mestopslag
Advies
Plaatsing
Eisen
Advies voor uw mestopslag

Advies voor uw mestopslag

Wij leveren kwalitatieve en hoogwaardige opslagtoepassingen, daarbij kunnen wij u vrijblijvend advies geven omtrent het (snel) bouwen van een mestopslag en de wettelijke eisen die daar aan verbonden zijn. Een tijdelijke of permanente mestopslag kunt u snel bouwen met onze keerwanden, sleufsilowanden en betonplaten. Onze betonelementen zijn van uitstekende kwaliteit en voorzien u zodoende van een hoog kwaliteit gebouwde mestopslag. Naast het leveren van vloerplaten en wanden levert Simbeton ook betongoten en betonputten. Wij raden altijd aan om de vrijkomende sappen en hemelwater gecontroleerd te laten afvoeren door middel van onze betongoten, zandvangputten en opslagputten.

Plaatsing van de mestopslag

Het beste is om de mestopslag op een koele plek te plaatsen. Bij hogere temperaturen zijn methaanvormende bacteriën actiever. Naast de temperaturen speelt de opslagduur ook een grote rol bij de vorming van methaanemissie. Dit komt omdat er meer bacteriën in mest groeien. Hierbij geldt ook dat bij vers mest minder methaan vrijkomt dan bij oude mest.

 

Plaats de mestopslag niet te dicht in de buurt bij je huis of de buren. Dit heeft te maken met overlast van vliegen, zichtproblemen en stankoverlast. Wij raden aan om minimaal 50 meter uit de buurt van uw buren te blijven.

Plaatsing van de mestopslag
Plaatsing eisen

Plaatsing eisen

  • De mestopslag moet op een ruime afstand van een sloot liggen wanneer de mestopslag geen vloeistofdichte vloer heeft.
  • Wanneer de mestopslag vloeistofdicht is, moet hij minimaal 5 meter van de sloot vandaan geplaatst worden.
  • De loonwerker of vergelijkbare partij moet goed bij de mestopslag kunnen om hem leeg te halen.
  • Het mestvocht moet worden geleid naar de ingang en gecontroleerd worden afgevoerd.
  • De opslag mag niet te dicht bij de buren geplaatst worden i.v.m. vliegen, stank en zicht. Minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.