Afvoer perssappen

Sleufsilo

Afvoer perssappen

Volgens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater moeten perssappen en ander vervuild water apart worden afgevoerd en opgevangen.

Afvoer perssappen Sleufsilo

Volgens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater moeten perssappen en ander vervuild water apart worden afgevoerd en opgevangen. Het waterschap controleert daar op en schrijft bij overtredingen boetes uit. Deze boetes kunt u voorkomen door te zorgen voor een goede opvang van perssappen en de afscheiding met het hemelwater.
Lees hieronder de verschillende opties voor afvoer perssappen in sleufsilo’s.

Afvoer perssappen Sleufsilo SIMBeton

Afvoer perssappen en hemelwater

Simbeton levert 3 verschillende mogelijkheden voor de afwatering van perssappen en hemelwater voor sleufsilo’s:

1
2
3
4

Optie 1


Deze sleufsilo wordt onder een afschot geplaatst waardoor de achterkant van de silo hoger komt te liggen ten opzichte de voorkant. Hierdoor stromen de perssappen naar de voorzijde van de silo. Het voer ligt dan ten alle tijden droog omdat er hier geen ophoping van water kan ontstaan.

De perssappen en het hemelwater worden via een verholengoot en een waterput opgevangen. Door de verholengoot ontstaat er geen hinder bij het berijden van de silo. De waterput staat aangesloten op een scheidingsput. Hier wordt het hemelwater en de perssappen gescheiden.
En andere mogelijkheid is het plaatsen van een put met een klep ertussen. Na opslag van het voer zet u de klep de eerste 6 weken dicht. De perssappen die uit de silo komen worden dan opgevangen in een aparte opvangput. Na 6 weken zet u de klep open, hierdoor kan al het water afgevoerd worden naar een nabijgelegen zaksloot.

Voordelen:

  • Optimale afwatering
  • Scheiden van hemelwater en pers-sappen

Nadelen:

  • Alleen te berijden via de voorzijde

Optie 1


Impressie van optie 1

Optie 2


Simbeton heeft speciale molgoten ontwikkeld voor de afvoer perssappen. De afwatering geschiedt via aangesloten leidingen.

In het midden van de sleufsilo liggen in de lengte de speciale molgoten met afwateringsgaten. Deze gaten zijn te openen en te sluiten door middel van deksels. Is de sleufsilo vol, dat zet u de gaten voor de afwatering van perssappen open.  Aan de afwateringsgaten zijn afvoerbuizen verbonden die het verontreinigde water afvoeren. Door de verbinding van de afvoerbuizen naar de perssap-put worden de sappen netjes opgevangen.

Op het moment dat de sleufsilo (deels) leeg is sluit u de afwateringsgaten voor pers-sappen en opent u de afwateringsgaten voor hemelwater.  De afvoerbuizen aangesloten op deze gaten zijn verbonden met de bijbehorende put en kunnen gekoppeld worden aan een nabijgelegen zaksloot.

Voordelen:

  • Sleufsilo van beide kanten te berijden
  • Scheiding van hemelwater en perssappen

Nadelen:

  • Kans op waterophoping tussen afwateringsgaten

Optie 2


Impressie van optie 2

Optie 3


Via molgoten in het midden van deze sleufsilo en putten aan de voor- en achterkant vind de afwatering plaats. Door de sleufsilo via afschot in een ‘V’ te plaatsten stromen de perssappen naar de molgoot toe. Vervolgens stromen de sappen naar de putten, hierdoor kan er geen waterophoping in de sleufsilo ontstaan.

Voordelen:

  • Optimale afwatering hemelwater en perssappen
  • Sleufsilo aan beide kanten te berijden

Nadelen:

  • Geen scheiding hemelwater en perssappen mogelijk

Optie 3


Impressie van optie 3

Wilt u meer informatie ontvangen?

Neemt u contact op met onze vakmensen voor vrijblijvend advies op maat. Informeert u gerust naar de mogelijkheden van onze keerwanden. Stuur een mail, of vul onderstaande contactformulier in:

Uw naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Postcode
Plaats
Straatnaam
Opmerkingen

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

Contactgegevens

Industrieweg 1
7475 NH Markelo
+31 547 352 190
Nederland